Sparkcentres

Aanleiding en doel

Onze maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo. De impact op zorg en welzijn is groter dan ooit; een dubbele vergrijzing en veel meer complexere gezondheidsklachten. De belangrijkste uitdagingen zijn daarbij het functioneren en participeren van mensen in hun vertrouwde omgeving. De terugtredende overheid en een druk op de financiering maken dit vraagstuk uitdagender. In reactie hierop zoeken we naar nieuwe manieren van werken waarbij de burger betrokken is en de inzet van technologie en teamwork de standaard zijn.

Interesse? Laat je e-mailadres achter.

Uw e-mail (verplicht)

Ambitie

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil hieraan bijdragen door tussen nu en 2020 in diverse wijken in de regio Arnhem en Nijmegen samen met partners 20 zogenoemde ‘Sparkcentres’ te realiseren. Hierin integreren we samen op een slimme manier onderwijs, onderzoek, werkveld én de wijk. Zo creëren we één innovatief zorgwerk- en leerlandschap dat het functioneren, participeren en de gezondheid van bewoners verbetert.

Werkwijze

We willen deze ambitie realiseren door met partners onderwijs en innovatie in de regio Arnhem & Nijmegen deels in wijk- en gezondheidscentra vorm te gaan geven. Daarbij trekken professionals, burgers, onderzoekers, studenten en bedrijven, samen op. Concreet betekent dit enerzijds het realiseren van een transdisciplinaire en blended lesomgeving voor studenten en professionals. Anderzijds ook het creëren van een innovatieve omgeving waar professionals samen met onderzoekers en studenten snel nieuwe diensten en producten kunnen verkennen, testen en implementeren. Dat is van grotere waarde voor de burgers en hun gezondheid, de wijk en het ‘leven lang leren’ van professionals. Op deze wijze benutten we de ontmoeting tussen werkveld, overheid en kennisinstellingen voor innovatie.

Checklist

Naar een Sparkcentre; wat vragen we?

  • In het wijk-, gezondheidscentrum zijn minimaal vijf van de volgende disciplines tenminste drie dagen per week aanwezig: Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, (Voeding) & Diëtetiek, Tandarts / Mondzorgkunde, Wijkverpleegkundige, Maatschappelijk werk, Huisarts;
  • Vanaf de start richt de samenwerking zich op een duurzaam karakter;
  • Er is een ruimte beschikbaar voor minimaal 20 personen (binnen of in de nabijheid van de samenwerking);
  • Samenwerkende disciplines hebben een gezamenlijke visie en ontwikkelagenda op hun functie in de wijk;
  • Een of meer disciplines verzorgen al opleidingsplaatsen;
  • en / of participeren in onderzoek.

Supporters

“De Koplopers laten perfect de kracht van het Zorgpact zien: de samenwerking in de regio. Ze laten zien hoe de invulling er in de praktijk eruit kan zien. Zo vind ik de Sparkcenters een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van (fysieke) integratie van onderzoek, onderwijs en professionele beroepsuitoefening. De centra zijn zichtbaar in de wijk en leveren onder meer jonge professionals op die interprofessioneel kunnen werken. Dat hebben we nodig.”

Doekle TerpstraZorgpact

“Hoe je iets noemt, bepaalt hoe je over iets denkt. Sparkcentra zijn schitterende initiatieven waar alle partijen beter van worden.”

Saskia van der LykeHogeschool van Arnhem en Nijmegen

“De integratie van professionele gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek is van belang voor de Gelderse bevolking. Daarom steunen wij een initiatief als Thermion. Activiteiten in dergelijke Sparkcentres haken aan bij ons human capital beleid en zorgen er onder andere voor dat jongeren vakbekwaam de arbeidsmarkt betreden”

Michiel SchefferProvincie Gelderland

Betrokkenen

Interesse in een samenwerking?

Wij wel. Benader ons voor meer informatie of een toelichting.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Sparkcentres

Adresgegevens
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen

E-mailadres
Tilly.vanLier@han.nl

Telefoon
06 55206334